Szechenyi2020
Header

ÁSZF

Adatvédelem

A EMIH Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség és Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület (székhelye: 1052 Budapest, Károly körút 20.) mint a honlap valamint a hozzá kapcsolódó mobilalkalmazások tulajdonosa (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) a felhasználók által az oldal használata során közölt személyes adatok és az adatvédelem jelentőségének tudatában az alábbiakban tájékoztatja a felhasználókat adatbiztonsági előírásairól.

A felhasználók adatközlése minden esetben önkéntes, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy a Szolgáltató. A felhasználó által megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelővel foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg.

Adatgyűjtés

Weboldalunkat személyes adatainak megadása nélkül használhatja. Az oldal egyes részein keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez, a felhasználó egyes kéréseinek teljesítéséhez (az adatkezelés célja) azonban szükség lehet arra, hogy személyes adatait (felhasználónevét, jelszavát, e-mail címét, nemét, korát, valamint a város nevét, ahol lakik) megadja. 

Oldalunk használata során különféle biztonsági okokból a felhasználó gépének bizonyos adatai tárolódhatnak szerverünkön (pl. a felhasználó szolgáltatójának neve, annak az oldalnak az adatai, ahonnan az oldalt elérte, a felhasználó IP címe). Ezek alkalmasak lehetnek a felhasználó beazonosítására is, a Szolgáltató azonban ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra használja fel a Google Analytics rendszerén keresztül, amely az oldal által a felhasználóknak adott cookie-k kizárólagos tulajdonosa is. Ezeket az adatokat a Szolgáltató nem köti más olyan információhoz, ami alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne. Abban az esetben, ha a felhasználó által igényelt szolgáltatás teljesítése szükségessé teszi, illetve ha felhasználó jóváhagyja az adatok harmadik félnek történő átadását, a Szolgáltató azt a technikai követelményeknek és az adatbiztonsági előírásoknak megfelelően teszi.

A weboldalon az adatkezelés jogalapja minden esetben a felhasználó hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján. A 16. életévét be nem töltött kiskorú felhasználó hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

Tájékoztatás, tiltakozás és adatmódosítás

A felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól személyes adatai kezeléséről, továbbá bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen a Szolgáltatónál, és bármikor kérheti az általa megadott személyes adatok módosítását, helyesbítését a Szolgáltatótól az alábbiakban megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

Adatok törlése, zárolása

A felhasználó az általa megadott személyes adatok törlését, zárolását és az azokhoz való hozzáférés megszüntetését bármikor kérheti a Szolgáltatótól az alábbiakban megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat csak addig tároljuk, amíg az igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve a felhasználó által engedélyezett felhasználás érdekében arra szükség van, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik (pl.: peres ügyek).

Cookie-k használata

Egyes oldalak letöltésekor kis méretű adatfájlok, un. cookie-k segítik a későbbi személyre szabott webhasználatot. Ezeket az adatfájlokat a Szolgáltató web szervere küldi a felhasználó gépére a weboldal használata alatt. 

A legtöbb böngésző alapbeállítása engedélyezi az ilyen adatfájlok fogadását. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a Szolgáltató cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A hosszabb ideig tárolásra kerülő cookie-k telepítése előtt figyelmeztetést kap a felhasználó.

Biztonság

A Szolgáltató által használt technikai és szervezeti biztonsági előírások védelmet nyújtanak különösen a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése vagy megsemmisítése, valamint véletlen megsemmisülése és sérülése, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válása ellen. A felhasználó által a Szolgáltatónak megadott személyes adatok harmadik fél számára nem hozzáférhetők. A biztonsági eljárásokat az új fejlesztésekkel összhangban folyamatosan frissítjük.

Jogorvoslat

A felhasználó jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen. A Felhasználó jogosult vizsgálatot kezdeményezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Elérhetőség

Amennyiben az adatbiztonsággal, adatvédelemmel kapcsolatosan bármilyen észrevétele, kérdése, vagy javaslata van, forduljon hozzánk bizalommal alábbi elérhetőségünkön: 
Szerkesztőségi e-mail: info@zsido.com


A Szolgáltató fenntartja az adatvédelmi előírások módosításának jogát. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldal használata egyúttal a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 75. § (3) bekezdése szerinti hozzájárulásnak is minősül, azaz személyhez fűződő jogait nem sérti a felhasználó által megadott személyes adatoknak az itt részletezett adatvédelmi szabályok szerinti kezelése a Szolgáltató által.

Budapest, 2016. május 26.

Programok és események

Összes esemény